سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   


معماری کامپیوتر
کلیپ ویدیویی : 26
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 1
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 1
مدار منطقی
کلیپ ویدیویی : 13
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 1
پی دی اف : 3
پاورپوینت : 0
معماری کامپیوتر پیشرفته
کلیپ ویدیویی : 17
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 1
پاورپوینت : 0
زبان انگلیسی
کلیپ ویدیویی : 1
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 3
پاورپوینت : 0
ساختمان داده
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
طراحی الگوریتم
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
سیستم عامل
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
طراحی کامپایلر
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
پایگاه داده ها
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
آزمون نرم افزار
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
رمزنگاری (امنیت اطلاعات)
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
نظریه زبان ها و ماشین ها
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
تشریح مسایل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
زبان ماشین و اسمبلی
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 1
پاورپوینت : 0
Big data (کلان داده ها_ عظیم داده ها)
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 10
پاورپوینت : 0
طراحی خودکار سیستم های دیجیتال
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 1
پاورپوینت : 0
شبکه های کامپیوتری
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 1
پاورپوینت : 0
گرافیک کامپیوتر
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 2
پاورپوینت : 0
علم شبکه
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 11
پاورپوینت : 0
هوش مصنوعی
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
ریاضی گسسته
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 1
پاورپوینت : 0
آمار و احتمالات مهندسی
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 2
پاورپوینت : 0
محاسبات کامپیوتری
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 4
پاورپوینت : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS