سامانه آی درس

   سامانه آی درس

     مسیر جاری :    >>    محتوای آموزشی    >>    آموزش عالی    >>    گروه فنی و مهندسی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   


کدمحصول : 391     کد مدرس : 1326
کلیپ ویدیویی

الگوریتم های ضرب- ضرب آرایه ای- ضرب به روش جمع و شیفتدر این ویدیو الگوریتم های ضرب- ضرب آرایه ای- ضرب به روش جمع و شیفت را توضیح می دهیم با حل تست های کنکور کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

             در این ویدیو الگوریتم های ضرب- ضرب آرایه ای- ضرب به روش جمع و شیفت را توضیح می دهیم با حل تست های کنکور کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
             الگوریتم ضرب

الگوریتم ضرب آرایه ای

الگوریتم ضرب به روش جمع و شیفت

add and shift multiplier

حل تست های کنکور کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

جزوه درس و کنکور معماری کامپیوتر با حل تست های کنکور کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر رضا سعیدی نیا

آموز معماری کامپیوتر


مدرس : رضا   سعیدی نیا

عنوان کتاب / موضوع : معماری کامپیوتر :

حجم فایل : 38MB

مدت زمان : 24 دقیقه

تعداد مشاهدات : 1003

قیمت : رایگان

آموزش های مرتبط

همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS