رضا   سعیدی نیا

مدرس آزاد

253

محتوی

532101

بازدیدها

مدار منطقی-معماری کامپیوتر -معماری کامپیوتر پیشرفته- حل تست های کنکور دکترا - حل تست های کنکور ارشد - علم شبکه- اسمبلی-وریلاگ-کلان داده ها-گرافیک کامپیوتر- صد مهارت و 1100 کلمه مورد نیاز برای آزمون های زبان تافل تولیمو و کنکورهای ارشد و دکتری

 
حل تست های کنکور دکتری معماری کامپیوتر 1402 درس معماری کامپیوتر پیشرفته
     40000   25000 تومان
 
حل تست های کنکور دکتری معماری کامپیوتر 1402 درس معماری کامپیوتر
     35000   20000 تومان
 
حل تست های کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر 1402 درس مدار منطقی
     35000   20000 تومان
 
حل تست های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1402 درس معماری کامپیوتر
     25000   15000 تومان
 
حل تست های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1402 درس مدار منطقی
     25000   15000 تومان
 
Big data for big decisions
رایگان
 
حل تشریحی تست های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 درس معماری کامپیوتر
     25000   15000 تومان
 
حل تشریحی تست های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 درس مدار منطقی
     25000   15000 تومان
سامانه آی درس
Power By www.iDars.ir