سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه هفتم    >>   


انگلیسی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
ریاضی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 16
پی دی اف : 1
پاورپوینت : 0
علوم تجربی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 4
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
فارسی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 1
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
فرهنگ و هنر 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
نگارش 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
کار وفناوری 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
آموزش قرآن 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 1
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی) 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 2
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
ریاضیات تکمیلی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
عربی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 3
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
علوم تکمیلی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ)
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 11
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
پیام های آسمان
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 12
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
کتاب کار انگلیسی 
کلیپ ویدیویی : 0
فایل صوتی : 0
نمونه سوال : 0
پی دی اف : 0
پاورپوینت : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS