سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی مکانیک    >>   


استاتیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دینامیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مقاومت مصالح 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
علم مواد-مکانیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ترمودینامیک 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ترمودینامیک 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سیالات 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی اجزاء 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مقاومت مصالح 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انتقال حرارت 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دینامیک ماشین
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ارتعاشات مکانیکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کنترل اتوماتیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش های تولید مکانیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی مکانیزم ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
یاتاقان و روغن کاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مقاومت مصالح 3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش های طراحی مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی ماشین های ابزار و تولید
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شناخت فلزات صنعتی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی شاسی خودرو
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی به کمک کامپیوتر
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک مواد کامپوزیت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت و کنترل پروژه -مکانیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سیستم های اندازه گیری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه کشی صنعتی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
توربو ماشین
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
موتورهای احتراق داخلی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نیروگاه ها(حرارتی-آبی-هسته ای)
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سوخت و احتراق
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طرح های مبدل حرارتی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انتقال حرارت 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سیستم های انتقال آب
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحلیل سازه های هوایی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کنترل آلودگی محیط زیست
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دینامیک گازها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
توربین گاز موتور جت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی سیستم های هیدرولیک و بیوماتیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی موتورهای احتراق داخلی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک گسیختگی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تولید بخار
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی مکانیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS