سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی عمران    >>   


ژیوتکنیک لرزه ای
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش اجزاء محدود
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دینامیک سازه ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تئوری الاستیسیته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دینامیک خاک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
لرزه شناسی و مهندسی لرزه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی لرزه ای سازه ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت و مقررات پیمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مصالح ساخت پیشرفته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تعمیر و تقویت سازه ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فناوری بتن های خاص
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روشهای آزمایشگاهی در بتن پیشرفته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت پروژه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت ماشین آلات ساختمانی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش های ساخت 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش های ساخت 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کاربرد رایانه در مدیریت ساخت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه برداری و عملیات 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول و مبانی معماری و شهرسازی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
متره و برآورد و پروژه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ماشین آلات ساختمانی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
استاتیک عمران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دینامیک عمران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مقاومت مصالح 1 عمران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحلیل سازه ها 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحلیل سازه ها 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بارگذاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سازه های بتن آرمه 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سازه های بتن آرمه 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سازه های فولادی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سازه های فولادی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک خاک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سیالات1 -عمران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هیدرولوژی مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بناهای آبی (سیستم های انتقال آب)
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روشهای اجرائی ساختمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
راهسازی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روسازی راه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی ترابری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی راه آهن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی ترافیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول مهندسی زلزله
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی عمران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS