سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی پزشکی    >>   


مبانی شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فیزیولوژی-مهندسی پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آناتومی-مهندسی پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فیزیک پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی زیستی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش تحقیق در مهندسی پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فناوری اطلاعات پزشکی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول و افزارهای توانبخشی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بیوشیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول سیستم های تصویرنگاری پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
پدیده های بیوالکتریکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی پزشکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS