سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی هوافضا    >>   


مقدمهاي بر مهندسی هوافضا
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ارتعاشات مکانیکی- هوافضا
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحلیل سازه هاي هوائی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آئرودینامیک 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آئرودینامیک 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی هواپیما 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک پرواز 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک پرواز 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان تخصصی مهندسی هوافضا
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول جلوبرنده ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی اجزاء 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک مدارهاي فضائی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی سازه هاي صنایع هوایی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی هواپیما 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آئرودینامیک 3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آیرودینامیک هلیکوپتر
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سیستم هاي اتوماتیک در فضا
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی، کنترل و کاربرد سیستم هاي ماهواره اي
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی هوافضا
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS