سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه سوم    >>   


آموزش قرآن 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش فارسی  9/1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی 
: 47      : 0      : 0      : 1      : 0
علوم تجربی  
: 14      : 0      : 0      : 1      : 0
مطالعات اجتماعی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS