سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه چهارم    >>   


ریاضی 
: 53      : 0      : 0      : 2      : 0
علوم تجربی 
: 12      : 0      : 0      : 1      : 0
مطالعات اجتماعی  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آموزش قرآن  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش فارسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS