سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه هفتم    >>   


انگلیسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی 
: 18      : 0      : 16      : 3      : 0
علوم تجربی 
: 0      : 0      : 4      : 0      : 0
فارسی 
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
فرهنگ و هنر 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کار وفناوری 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آموزش قرآن 
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) 
: 0      : 0      : 2      : 0      : 0
ریاضیات تکمیلی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عربی 
: 0      : 0      : 3      : 0      : 0
علوم تکمیلی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ)
: 0      : 0      : 11      : 0      : 0
پیام های آسمان
: 0      : 0      : 12      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS