سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    پایه دوازدهم    >>   


انگلیسی -3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی 3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش(3)
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دین و زندگی-3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فیزیک-3
: 3      : 0      : 0      : 9      : 0
شیمی-3
: 0      : 0      : 0      : 2      : 0
زیست شناسی (3)
: 0      : 0      : 0      : 2      : 0
محاسبات ذهنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی 3 تجربی
: 8      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS