سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه پنجم    >>   


فارسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش فارسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی
: 58      : 0      : 0      : 0      : 0
علوم تجربی 
: 4      : 0      : 0      : 1      : 0
هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آموزش قرآن 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مطالعات اجتماعی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS