سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه هشتم    >>   


آموزش قرآن 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تفکر و سبک زندگی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی 
: 1      : 0      : 0      : 0      : 0
ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
علوم تجربی 
: 0      : 0      : 3      : 0      : 0
فارسی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فرهنگ و هنر 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کار و فناوری : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انگلیسی 2 : 
: 0      : 1      : 0      : 0      : 0
تفکر و سبک زندگی پایه هشتم : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضیات تکمیلی : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عربی : 
: 0      : 0      : 6      : 0      : 0
علوم تکمیلی : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی و نگارش : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) : 
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
پیام های آسمان :
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS