سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   


معماری کامپیوتر
: 32      : 0      : 1      : 0      : 1
مدار منطقی
: 29      : 0      : 1      : 3      : 0
معماری کامپیوتر پیشرفته
: 23      : 0      : 0      : 3      : 0
زبان انگلیسی
: 1      : 0      : 0      : 10      : 0
ساختمان داده
: 0      : 0      : 0      : 2      : 1
طراحی الگوریتم
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
سیستم عامل
: 6      : 0      : 0      : 1      : 1
طراحی کامپایلر
: 19      : 0      : 0      : 1      : 0
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
پایگاه داده ها
: 3      : 0      : 0      : 1      : 0
آزمون نرم افزار
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
رمزنگاری (امنیت اطلاعات)
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
نظریه زبان ها و ماشین ها
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
زبان ماشین و اسمبلی
: 10      : 0      : 0      : 1      : 0
Big data (کلان داده ها_ عظیم داده ها)
: 5      : 0      : 0      : 20      : 0
طراحی خودکار سیستم های دیجیتال
: 7      : 0      : 0      : 1      : 0
شبکه های کامپیوتری
: 3      : 0      : 0      : 2      : 1
گرافیک کامپیوتر
: 16      : 0      : 0      : 16      : 0
علم شبکه
: 14      : 0      : 0      : 13      : 0
هوش مصنوعی
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
ریاضی گسسته
: 5      : 0      : 0      : 1      : 0
آمار و احتمالات مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 2      : 0
محاسبات کامپیوتری
: 0      : 0      : 0      : 4      : 0
شبکه های عصبی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
یادگیری الکترونیکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
یادگیری عمیق
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
یادگیری ماشین
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
ذخیره و بازیابی اطلاعات
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
الکترونیک 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی نرم افزار 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان انگلیسی -فنی مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
Illustrator
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
طراحی صفحات وب
: 8      : 0      : 0      : 1      : 0
برنامه نویسی با ++C
: 0      : 0      : 0      : 2      : 0
آموزش فتوشاپ
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
رایانش ابری
: 0      : 0      : 0      : 3      : 0
اینترنت اشیاء
: 1      : 0      : 0      : 1      : 0
طراحی مدارات پرتراکم پیشرفته (VLSI)
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
ریزپردازنده
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
الکترونیک دیجیتال
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سیستم های چندرسانه ای
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
مهندسی نرم افزار 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بهینه سازی مهندسی- تئوری و عملی
: 0      : 0      : 0      : 6      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS