سامانه آی درس

   سامانه آی درس

     مسیر جاری :    >>    محتوای آموزشی    >>    آموزش عالی    >>    گروه فنی و مهندسی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   

     
   افزودن به سبد خرید 20000 تومان   
     
کدمحصول : 380     کد مدرس : 1326
کلیپ ویدیویی

انواع مخاطرات خط لوله و روش های کاهش یا حذف آن (hazard avoidance)- جلورانی داخلی داده-- زمانبندی ایستای خط لوله- باز کردن حلقه- تغییر ترتیب دستورات- الگوریتم توماسولو scoreboard- speculation و تست های دکترا معماری کامپیوتر در این زمینهدر این ویدیو انواع مخاطرات در خط لوله و روش های کاهش یا حذف آن (hazard avoidance)--جلورانی داخلی داده - زمانبندی ایستای خط لوله- باز کردن حلقه- تغییر ترتیب دستورات- الگوریتم توماسولو- scoreboard- speculation را تدریس می کنیم با حل نمونه تست های دکترا معماری کامپیوتر در این زمینه.

            
در این ویدیو انواع مخاطرات در خط لوله و روش های کاهش یا حذف آن (hazard avoidance)- جلورانی داخلی داده-زمانبندی ایستای خط لوله- باز کردن حلقه- تغییر ترتیب دستورات- الگوریتم توماسولو- scoreboard- speculation و مفاهیم multiple issue را تدریس می کنیم با حل نمونه  تست های دکترا معماری کامپیوتر در این زمینه.

1- pipeline hazards

2- true dependency

3- Anti-dependency

4- output dependency

5- Read After Write (RAW)

6- Write After Read (WAR)

7- Write After Write (WAW)

8- internal data forwardnig

9- Instruction Reordering

10- Loop Unrolling

11- scheduling

12- الگوریتم توماسولو

13-  reservation Stations

14- Scoreboarding

15- Speculation

16- multiple issue

17- حل تست های کنکور دکترای معماری کامپیوتر (سال 1397)

18- رضا سعیدی نیا

 کتاب مرجع: معماری کامپیوتر پیشرفته- دکتر محمود فتحی- رضا سعیدی نیا- انتشارات کانون نشر علوم


https://t.me/idars_elearning_group


مدرس : رضا   سعیدی نیا

عنوان کتاب / موضوع : معماری کامپیوتر پیشرفته : 5016

حجم فایل : 160MB

مدت زمان : 90 دقیقه

تعداد مشاهدات : 7519

قیمت : 20000 تومان

آموزش های مرتبط

همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS