سامانه آی درس

   سامانه آی درس

     مسیر جاری :    >>    محتوای آموزشی    >>    آموزش عالی    >>    گروه فنی و مهندسی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   


کدمحصول : 383     کد مدرس : 1326
کلیپ ویدیویی

مخاطرات کنترلی در خط لوله- پرش تاخیر داده شده- جدول مقصد پرش- پیش بینی پرش-- حل تست های کنکور دکترا معماری کامپیوتردر این ویدیو مخاطرات کنترلی در خط لوله- پرش تاخیر داده شده- جدول مقصد پرش- پیش بینی پرش- را توضیح می دهیم با حل نمونه تست های کنکور دکترا معماری کامپیوتر

            
             در این ویدیو مخاطرات کنترلی در خط لوله- پرش تاخیر داده شده-  جدول مقصد پرش- پیش بینی پرش- را توضیح می دهیم با حل نمونه تست های کنکور دکترا معماری کامپیوتر

1- پیش بینی پرش

2- مخاطرات کنترلی

3- پرش تاخیر داده شده

4- بافر مقصد پرش

5- Branch target buffer (BTB)

6- Branch Prediction

7- delayed Branch

8- حل تست های کنکور دکترا معماری کامپیوتر

9- کتاب مرجع: معماری کامپیوتر پیشرفته- دکتر محمود فتحی- رضا سعیدی نیا- انتشارات کانون نشر علوم

10- رضا سعیدی نیا

https://t.me/idars_elearning_group


مدرس : رضا   سعیدی نیا

عنوان کتاب / موضوع : معماری کامپیوتر پیشرفته : 5016

حجم فایل : 35MB

مدت زمان : 22 دقیقه

تعداد مشاهدات : 3408

قیمت : رایگان

آموزش های مرتبط

همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS